Liên hệ

  • CÔNG TY TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN.
  • Tên viết tắt tiếng việt: T–M B
  • Tên tiếng anh: NATURAL RESOURCES AND MARINE ENVIRONMENT   COMPANY.
  • Tên viết tắt tiếng anh: NAMENCO.
  • Trụ sở: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
  • Điện Thoại/Fax:  04.62710116  /  04.62710159
  • Website: http://namenco.vn
  • Email: namenco@gmail.com