Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức của công ty

Các lĩnh vực hoạt động của công ty

 •   Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật; tư vấn giám sát các hoạt động về: Đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất, khoán sản, tài nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo.
 •   Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản.
 •   Thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động của môi trường; Dịch vụ về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; Tư vấn ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường.
 •   Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao Nhà nước, lưới địa chính các cấp hạng.
 •   Đo vẽ, thành lập và hiệu chỉnh bản đồ địa hình; Đo vẽ bản đồ địa hình đáy sông, hồ, biển; Đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ và lập hồ sơ địa chính.
 •   Xử lý ảnh hàng không, viễn thám.
 •   Đo đạc công trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công trình thủy.
 •   Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề.
 •   Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích nghi phân hạng đất đai, sử dụng tài nguyên nước và khai thác khoán sản ( không bao gồm thiết kế quy hoạch công trình).
 •   Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý, hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường, hệ thống thông tin đất đai, các hệ thống thông tin chuyên ngành.
 •   Kinh doanh máy móc thiết bị, vật tư; kiểm định và kiểm tra phân tích kỹ thuật các sản phẩm tư liệu trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và một số ngành nghề khác.
 •   Đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 •   Kinh doanh lữ hành du lịch; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn nhà khách nhà nghỉ, nhà hang và các dịch vụ ăn uống, dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
 •   Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. (trừ các mặt hàng nhà nước cấm).