04:16 EST Chủ nhật, 21/12/2014

Tin Tức

Liên hệ online

Support admin:

Nguyen Dinh Khanh

Map GIS:

Nguyen Tien Truong

Nguyen Thi Kim Dung

Bo tai nguyen va moi truong
Cuc quan ly tai nguyen nuoc
Cuc do dac va ban do
Tổng cục quản lý đất đai
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

GIỚI THIỆU

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG.

1. Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật; tư vấn giám sát các hoạt động về: Đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất, khoán sản, tài nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo. 2. Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ định giá bất...

QUYẾT ĐỊNH 117/QĐ-BCSĐTNMT CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quyết định số 117 - QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tiếp nhận bộ Atlas tại buổi lễ

Tiếp nhận và công bố Bộ ATLAS thế giới khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ tiếp nhận và công bố Bộ ATLAS thế giới khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO trao tặng. Theo tài liệu cung cấp tại lễ tiếp nhận, các bản đồ của Trung Quốc từ đầu thế kỷ XX trở về trước hoàn toàn thống nhất với bản đồ phương Tây, không hề vẽ lãnh thổ cực nam của Trung Quốc vượt xuống dưới vĩ độ 18, điều đó đồng nghĩa với việc khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Hình ảnh tên lửa đẩy Vega mang vệ tinh Việt Nam vào vũ trụ. Ảnh chụp màn hình ArianespaceTV.

Vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam vào không gian

Vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam được phóng vào vũ trụ sáng nay sau ba ngày trì hoãn. Bức ảnh đầu tiên chụp Việt Nam sẽ được truyền về vào ngày 10/5.