16:01 +07 Chủ nhật, 26/03/2017

Tin Tức

Liên hệ online

Support admin:

Nguyen Dinh Khanh

Map GIS:

Nguyen Tien Truong

Nguyen Thi Kim Dung

Bo tai nguyen va moi truong
Cuc quan ly tai nguyen nuoc
Cuc do dac va ban do
Tổng cục quản lý đất đai
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

 1. Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN.      Tên giao dịch tiếng việt: CÔNG TY TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN.                2. Tên viết tắt tiếng việt: T–M B...

QUYẾT ĐỊNH 117/QĐ-BCSĐTNMT CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quyết định số 117 - QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường.

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ năm 2015

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ năm 2015

Thực hiện Luật Tiếp công dân và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển về việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ đã công bố thời gian dự kiến tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ cụ thể như sau:

Hình ảnh tên lửa đẩy Vega mang vệ tinh Việt Nam vào vũ trụ. Ảnh chụp màn hình ArianespaceTV.

Vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam vào không gian

Vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam được phóng vào vũ trụ sáng nay sau ba ngày trì hoãn. Bức ảnh đầu tiên chụp Việt Nam sẽ được truyền về vào ngày 10/5.