Trang chủ

  1. Công ty Cổ phần Tài nguyên – Môi trường biển là công ty con của tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Được thành lập theo quyết định số 388/QĐ – BTNMT ngày 27/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường. trên cơ sở tổ chức lại xí nghiệp Đo đạc địa hình II thuộc công ty Đo đạc ảnh địa hình trước đây và được chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên – Môi trường biển theo quyết định số: 278/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 9 năm 2010 của hội đồng thành viên của tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt nam.
  2. Công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: biển và hải đảo, môi trường, đo đạc và bản đồ, đất đai và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  3. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có quyền tự chủ trong kinh doanh, có con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.
  4. Với 12 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Tài nguyên – Môi trường biển đã xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo, cùng hệ thống thiết bị máy móc chuyên dùng hiện đại. Đủ năng lực tiến hành mọi dự án thuộc lĩnh vực công ty hoạt động.